BYSTRY PRZEDSZKOLAK

2-3 LATA

BYSTRY PRZEDSZKOLAK

2-3 LATA

WSZYSTKO CO POTRZEBNE ABY DOSKONALE
WYSTARTOWAĆ W PRZEDSZKOLU

Rozwój kreatywność, budowa poczucia bezpieczeństwa, organizacja aktywność, przygotowanie do przedszkolnych zwyczajów.
CZAS TRWANIA
CELE ZAJĘĆ

– nauka współdziałania w grupie
– poszerzanie wiedzy o sobie i świecie
– nauka samodzielności
– ćwiczenie sprawności manualnej, ruchowej, komunikacyjnej
– ułatwienie procesu adaptacji przedszkolnej
– pomoc rodzicom w aktywnym wspieraniu rozwoju dziecka

Każde spotkanie z dziećmi zorganizowane jest wokół tematu przewodniego, co pozwala poszerzać wiedzę ogólną malca.

Wspólne zabawy składają się z tzw. rytuałów, które dają dziecku poczucie bezpieczeństwa, organizują aktywność Bystrzaków i przygotowują do przedszkolnych zwyczajów. Są to: powitanie piosenką, zapoznanie z tematem, przerwa na ciasteczka i picie, masażyk (zabawa wyciszająca), pożegnanie.

Uzupełnieniem zajęć są liczne zabawy rytmiczne, plastyczne, muzyczne, ćwiczenia logopedyczne, nauka krótkich wierszyków, proste eksperymenty itp.

KOSZT ZAJĘĆ
FORMULARZ ZAPISU NA ZAJĘCIA

[recaptcha id:rc-imageselect size:normal class:m01]

Facebook