Informujemy o możliwości udziału w projekcie. Udział mogą brać kobiety w wieku aktywności zawodowej, pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Facebook